Vyberte stránku
Fakulta strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
pořádá dne 17. 10. 2019 v prostorách laboratoří FSI Za Válcovnou v Ústí
nad Labem Technickou Odyseu.
 
Žáci základních škol a středních škol Ústeckého kraje se zúčastní
krajského kola soutěže Technická Odysea krajské kolo Robotika, kde změří
síly ve čtyřech disciplínách. Záštitu nad soutěží převzaly Krajský úřad
Ústeckého kraje a Technický klub mládeže Litoměřice.
 
Soutěž se rozjede zítra v 9:00 h ve velké učebně D4. „Hned v první
disciplíně budou žáci uvedeni do programování pohybu robota a jejich
úkolem bude sestavit robotický manipulátor,“ vysvětluje Ing. Lucie
Melničáková z FSI.
 
V následující disciplíně budou před soutěžícími tyto úkoly: vlastní
akční projetí závodní dráhy nejprve dle naprogramování robota s
ultrazvukovým senzorem, dále pak manipulace s kontejnerem od rakety k
základně v ručním režimu. „Zde bude soutěžícím představen robot UR10,
který v sekvenční úloze manipuluje napříč kamerou s předměty na předem
naprogramované místo,“ doplňuje Lucie.
 
V Laboratoři termo a hydro proběhne další disciplína spojená s P. I. V.
metodou – proudění kapalin. Soutěžící budou s touto metodou seznámeni a
poté jim budou položeny kontrolní otázky ověřující kvalitu pochopení P.
I. V. metody.
 
V Laboratoři virtuálního prototypování a aditivních technologií
proběhne pro žáky zúčastněných škol ukázka 3D tisku, kde jim odborný
asistent položí pár otázek.
 
Soutěžní disciplíny bude dozorovat komise sestavena z odborníků
Technického klubu mládeže Litoměřice, Fakulty strojního inženýrství UJEP
a Ústeckého kraje.
 
Slavnostní ukončení Technické Odysey krajského kola Robotika a předání
diplomů spolu s cenami je naplánováno na 14:00 h.
 
Příprava soutěže:
 
 
 
Technická Odysea proběhne za laskavé finanční podpory Ústeckého kraje.
 
 
Kontakt: Ing. Lucie Melničáková, lucie.melnicakova@ujep.cz, 475 285 555